Meniu Închide

Pereți de compartimentare pe structură metalică

Pereţii despărţitori interiori au, pe lângă rolul de separare a încăperii, şi sarcini de protecţie contra incendiilor şi zgomotelor, şi în anumite cazuri, de izolare termică. În general, aceste cerinţe pot fi rezolvate optim şi repede din punct de vedere tehnic, atenţie deosebită necesită însă îmbinările pereţilor şi tavanelor, introducerea uşilor, ferestrelor şi instalaţiilor precum şi execuţia rosturilor orizontale şi verticale.
Domeniu larg de utilizare
Pereţii interiori Knauf pot fi utilizaţi ca pereţi pe casa scărilor, pereţi despărţitori între locuinţe (pereţi perimetrali) şi pereţi de compartimentare între încăperi.
Montajul uşor al peretelui
Pereţii autoportanţi sunt formaţi dintr-o structură de susţinere şi stratul de placare. Structura este îmbinată cu şuruburi zincate Knauf pentru tablă şi este placată în final cu plăci de gipscarton pe ambele feţe. Alcătuirea structurii şi tipul placării depinde de cerinţele de stabilitate, protecţie fonică şi protecţie la foc.

Categorie:

Sistemele de pereţi Knauf sunt pereţi de compartimentare care se realizează din plăci de gipscarton fixate cu şuruburi pe o structură metalică autoportantă. Placările pot consta din unul până la trei straturi (W111/ W112/  W113).
– Structura metalică este fixată de părţile de construcţie adiacente şi reprezintă structura portantă pentru placări.
– În cazul placării în mai multe straturi este asigurată rezistenţa la impact.
– În spaţiul din intervalul peretelui pot fi introduse materiale izolatoare fonic, termic şi pentru cerinţe de protecţie contra incendiilor, precum şi instalaţii (electro-sanitare).
– Rosturile de dilataţie ale structurii de rezistenţă trebuie preluate în realizarea pereţilor cu structură metalică. În cazul pereţilor continui sunt necesare rosturi de dilataţie la distanţe de cca 15-20 m.

(W115 / W116): Pentru cerinţe speciale se pot alcătui pereţi cu schelet dublu, dispus adiacent (de ex. pentru asigurarea unei protecţii fonice suplimentare = peretele despărţitor W115 cu placare suplimentară între rândurile de profile), sau la distanţă (ex.introducerea instalaţiilor = peretele pentru instalaţii W116).
Peretele de protecţie/ antiefracţie (W118): Peretele de protecţie Knauf W118 este alcătuit dintr-un schelet metalic placat cu 3 rânduri de plăci de gipscarton rezistente la foc (GKF), pe ambele părţi, şi 2 rânduri de tablă de oţel intercalată între plăci, pe fiecare faţă.